Pris og bestillingsinformasjon

Pris

Aarholt-tunet leirskole tar imot skoleklasser fra mars til juni (fortrinnsvis 6. trinn) og fra august til november, (fortrinnsvis 7.trinn).
Aarholt-tunet kan ta imot 1 til 3 skoleklasser av gangen, fra 50 til 80 elever.

Pris for ordinært leirskole-opphold i 5 dager / 4 døgn med kost og losji er i 2018: kr 2.390,- pr. elev (mand.-fred.) og kr 1.930,- pr. elev for 4 dager/3 døgn (mand.-torsd evt. tirs.-fred.).

Det er også laget et NYTT konsept for 15-40 elever som vi kaller "ute-ute-leirskole" med omfattende villmarksopplevelser og rimeligere priser.

Lærere og nødvendige assistenter/voksne går gratis (minst to pr. skole/klasse og minst en pr. klasse/gruppe i tillegg når det er flere klasser fra samme skole).

Det kommer ingen krav om tilleggsinnbetalinger på lærer-lønninger for aktivitetsprogram/undervisning når dette er klassens ordinære leirskoleopphold i offentlig skole. (Private skoler har andre regler og betaler i tillegg for denne undervisningen.) Leirskolen har program, aktiviteter og opplevelser også på ettermiddags-/ kveldstid.

Forespørsel / Bestilling

Forespørsel og bestilling kan skje over post, epost og telefon. Ved første henvendelse er det viktigst at vi får vite: Hvilken skole, hvor mange elever, klassetrinn leirskoleåret og ønsket uke / år, og hvem som skal ha post og adressen til denne.

Så blir det sendt ut en avtale kalt "REFUSJONSGARANTI". Den skal fylles ut av skolen, kopi beholdes og original sendes tilbake til leirskolen. Denne må være utfylt for at klassen som besøker oss skal få overført øremerket statsstøtte til undervisningen, - og slippe å betale dette selv.


Depositum

Leirskolen sender ut faktura til oppgitt faktura-adresse året før oppholdet. Depositumet er på 10% av oppholdskostnadene. Ved evnt. avbestilling mer enn 12 mnd. før oppholdet tilbakebetales depositumet. Ved evnt. avbestilling 12-6 mnd. før oppholdet beholdes depositumet. Ved evnt. avbestilling fra 6 mnd før og fram til oppholdet, betales oppholdet fullt ut.


Kontaktinformasjon

Aarholt-tunet Gjestegård og leirskole
Årholtveien 80, 3160 Stokke

tlf: 33 33 90 96

epost: aarholt@online.no

LEDIGE UKER DE NESTE ÅRENE:

Ledige uker pr. 4. november 2017:

Oversikten nedenfor gjelder LEIRSKOLE HVOR EN BOR INNE I HUS med bad, på gårdstunet. (Det er også noe ledig kapasitet i Bøketunet, både for leirskole og klassetur. Så hvis dere tenker en alternativ UTE-UTE-LEIRSKOLE i flotte skogshus med mange aktiviteter, opplevelser og læring, - så se "NYHET" i menyen til venstre.)


Noen ledige tidspunkt 2018

VÅREN 2018

Uke 11,12: Ledig

Uke 14,15,16,17,19,21,22,23,24,25: Fullbooket


HØSTEN 2018

Uke 41,44,45: Ledig

Uke 34,36,37,38: Ledig for en klasse sammen med en annen 7.klasse (3 døgn fra tirsdag i uke 34 og 4 døgn de andre ukene)

Uke 35,39,40,42,43: Fullbooket


Noen ledige tidspunkt 2019

VÅREN 2019

Uke 13,14: Ledig

Uke 24: Ledig for en klasse sammen med to andre 6.klasser (3 døgn).

Uke 15,17,19,20,21,23:Fullbooket


HØSTEN 2019

Uke 34,44,45: Ledig

Uke 38: Ledig sammen med en annen 7. klasse (4 døgn)

Uke 35,36,37,39,40,41,42,43: Fullbooket


Noen ledige tidspunkt 2020

VÅREN 2020

Uke 12,13,14,16,25: Ledig

Uke 20,23: Ledig for en klasse sammen med to andre 5./6.klasser (4/3 døgn).

Uke 17,18,19,22,24: Fullbooket


HØSTEN 2020

Uke 34,41,42,43,44,45: Ledig

Uke 36,37,38: Ledig sammen med en annen 7. klasse (4 døgn)

Uke 35,39,40: FullbooketTegning: Inga-Hilde Breivik, www.leirskolen.no
Aarholt-tunet leirskole, tegning: Inga-Hilde Breivik
flåte_padling_Villmarkstunet,_leirskole
Flåtepadling i Villmarkstunet
kanin_Aarholt-tunet_leirskole
Hver leirskoledag har elever ansvar for dyrestell
bokeknopp_leirskolen
Bøke-knopp i utvikling, Aarholt-tunet leirskole
Medarbeidere på Aarholt-tunet leirskole
Noen av oss som dere møter på leirskolen
sau_Aarholt-tunet, leirskolen
En av leirskolens kosne sauer
Klatreveggen på Aarholt-tunet leirskole
Klatreveggen på leirskolen har tre vanskelighetsgrader
ku-børsting, Aarholt-tunet leirskole
En dag er vi i kufjøset på nabogården
bålkos_villmarkstunet
Bålkos i Villmarkstunet
Burma_bru_Aarholt-tunet_leirskole
6 meter over bakken i Burma-brua
kos med lammene på Aarholt-tunet leirskole
Kosne sauer og lam på Aarholt-tunet leirskole
Tarzan-løypa på Aarholt-tunet leirskole
En av broene i Tarzanløypa