Klassetur, "minileirskole", overnatting ute i gapahuker.

Brosjyre for sove-ute-leirskole, innhold, pris, ta-med-liste osv.

Sove ute i et spennende og helt nytt gapahuk-leirsted (Bøketunet). Ha med egen mat. Bestill program ut fra hvor mye dere ønsker og hvor mye dere har av eget program.

Nå kan skoleklasser / klasseturer / grupper få tilgang til mange av Aarholt-tunet leirskoles spennende og spenstige program ved å bestille det de måtte ønske. Både ukedager og helger. Elevene får opplevelser og utfordringer i naturen, skogen og på en bondegård.

Dette er nytt i tillegg til det tilbudet Aarholt-tunet har hatt på Leirskole og Bondegårdsferie i over 20 år. Gapahukene ligger i leirskolens egen skog bare 500 m. fra tunet. Til forskjell fra et leirskoleopphold, har gruppa i Bøketunet mulighet til å ha med maten selv og tilberede den i det nye kjøkkenet i Bøketunet.

Programmet og aktivitetene på en slik klassetur kan bli nokså likt et vanlig leirskoleopphold på Aarholt-tunet, ut fra hva en måtte bestille, men med noen forskjeller.
I Bøketunet vil elevene lære mer om å overleve i naturen, lære å lage mat på utelivs vis, tenne bål, sporløs ferdsel uten synlige spor etter seg osv.
Klassen kan, hvis det er kapasitet, bestille enkeltmåltider fra Aarholt-tunet.

Ang. innsamlede midler: Det er ikke ulovlig - etter gratisprinsippets innføring - å samle inn penger / ha dugnad blant elever / foresatte til leirskole eller klasseturer.
Tvert imot:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fortsatt-lov-med-skoleturer/id499448/
Kunnskapsministeren har presisert at det er lov å samle inn penger så lenge det er frivillig og ikke øremerkes eget barn.


Gapahukene er nye og laget i trekonstruksjon med gulv, vegger og tak. "Bøketunet" heter området fordi det er et nydelig bøkeskog-område. Et av husene kalles Kråkeslottet, og ligner også ett... (bildet over)
Sove- og spiseplasser er under tak. Stedet har også utedo. Det er grillplass og utekjøkken i "Sekskanten"(bildene under).
Nærhet til endel av leirskolens aktivitetsarenaer. Det er god mobildekning for ledere. Aarholt-tunets personale kan rykke ut raske med bil dersom noe oppstår. Leirskolens instruktører vil stå for program som bestilles av Aarholt-tunet.


Du kan lese mer om dette tilbudet i brosjyren nedenfor.


Brosjyre for sove-ute-leirskole, innhold, pris, ta-med-liste osv.

Tegning: Inga-Hilde Breivik, www.leirskolen.no
Aarholt-tunet leirskole, tegning: Inga-Hilde Breivik
flåte_padling_Villmarkstunet,_leirskole
Flåtepadling i Villmarkstunet
kanin_Aarholt-tunet_leirskole
Hver leirskoledag har elevene ansvar for dyrestell
bokeknopp_leirskolen
Bøke-knopp i utvikling, Aarholt-tunet leirskole
Medarbeidere på Aarholt-tunet leirskole
Noen av oss som dere møter på leirskolen
sau_Aarholt-tunet, leirskolen
En av leirskolens kosne sauer
Klatreveggen på Aarholt-tunet leirskole
Klatreveggen på leirskolen har tre vanskelighetsgrader
ku-børsting, Aarholt-tunet leirskole
En dag er vi i kufjøset på nabogården
bålkos_villmarkstunet
Bålkos i Villmarkstunet
Burma_bru_Aarholt-tunet_leirskole
6 meter over bakken i Burma-brua
kos med lammene på Aarholt-tunet leirskole
Kosne sauer og lam på Aarholt-tunet leirskole
Tarzan-løypa på Aarholt-tunet leirskole
En av broene i Tarzanløypa
natt_over_tunet
Natt over leirskolen