Pris og bestillingsinformasjon

Pris

Aarholt-tunet leirskole tar imot skoleklasser fra mars til juni (fortrinnsvis 6. trinn) og fra august til november, (fortrinnsvis 7.trinn).
Aarholt-tunet kan ta imot 1 til 3 skoleklasser av gangen, fra 50 til 80 elever.

Pris for ordinært leirskole-opphold i 5 dager / 4 døgn med kost og losji er i 2019: kr 2.460,- pr. elev (mand.-fred.) og kr 1.990,- pr. elev for 4 dager/3 døgn (mand.-torsd evt. tirs.-fred.).(Private skoler betaler i tillegg for undervisningen da de allerede har fått denne kostnaden overført til sine skoler. For de offentlige skolene betaler staten med øremerkede midler, uten å gå via skolene.)

Det er også laget et NYTT konsept for 15-40 elever som vi kaller "ute-ute-leirskole" med omfattende villmarksopplevelser og rimeligere priser.

Lærere og nødvendige assistenter/voksne går gratis (to pr. klasse og en pr. klasse i tillegg når det er flere klasser fra samme skole).

Leirskolen har program, aktiviteter og opplevelser også på ettermiddags-/ kveldstid.

Forespørsel / Bestilling

Forespørsel og bestilling kan skje over post, epost og telefon. Ved første henvendelse er det viktigst at vi får vite: Hvilken skole, hvor mange elever, ønsket uke / år, og mailadresse til leirskolekontakten ved skolen.

Så blir det sendt ut en avtale kalt "REFUSJONSGARANTI". Den skal fylles ut av skolen, kopi beholdes og original sendes tilbake til leirskolen. Denne må være utfylt for at klassen som besøker oss skal få overført øremerket statsstøtte til undervisningen, - og slippe å betale dette selv.


Depositum

Leirskolen sender ut faktura til oppgitt faktura-adresse året før oppholdet. Depositumet er på 10% av oppholdskostnadene. Ved evnt. avbestilling mer enn 12 mnd. før oppholdet tilbakebetales depositumet. Ved evnt. avbestilling mindre enn 12 mnd igjen til oppholdet betales hele oppholdet.


Kontaktinformasjon

Aarholt-tunet Gjestegård og leirskole
Årholtveien 80, 3160 Stokke

tlf: 33 33 90 96

epost: aarholt@online.no

LEDIGE UKER DE NESTE ÅRENE:

Ledige uker pr. 5.april 2019:

Oversikten nedenfor gjelder LEIRSKOLE HVOR EN BOR INNE I HUS med bad, på gårdstunet. (Det er også noe ledig kapasitet i Bøketunet, både for leirskole og klassetur. Så hvis dere tenker en alternativ UTE-UTE-LEIRSKOLE i flotte skogshus med mange aktiviteter, opplevelser og læring, - så se "NYHET" i menyen til venstre.)

Noen ledige tidspunkt 2019

VÅREN 2019

Uke 15,24: Ledig for en klasse sammen med to andre 6.klasser (3 døgn).

Uke 17,19,20,21,22,23,25:Fullbooket


HØSTEN 2019

Uke 41: Ledig sammen med to andre 7. klasser (3 døgn)

Uke 34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45: Fullbooket


Noen ledige tidspunkt 2020

VÅREN 2020

Uke 11: Ledig

Uke 14,20: Ledig for en klasse sammen med en/to andre klasser (4 døgn).

Uke 13,16,17,18,19,22,23,24,25: Fullbooket


HØSTEN 2020

Uke 34,45: Ledig

Uke 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44: FullbooketTegning: Inga-Hilde Breivik, www.leirskolen.no
Aarholt-tunet leirskole, tegning: Inga-Hilde Breivik
flåte_padling_Villmarkstunet,_leirskole
Flåtepadling i Villmarkstunet
kanin_Aarholt-tunet_leirskole
Hver leirskoledag har elever ansvar for dyrestell
bokeknopp_leirskolen
Bøke-knopp i utvikling, Aarholt-tunet leirskole
Medarbeidere på Aarholt-tunet leirskole
Noen av oss som dere møter på leirskolen
sau_Aarholt-tunet, leirskolen
En av leirskolens kosne sauer
Klatreveggen på Aarholt-tunet leirskole
Klatreveggen på leirskolen har tre vanskelighetsgrader
ku-børsting, Aarholt-tunet leirskole
En dag er vi i kufjøset på nabogården
bålkos_villmarkstunet
Bålkos i Villmarkstunet
Burma_bru_Aarholt-tunet_leirskole
6 meter over bakken i Burma-brua
kos med lammene på Aarholt-tunet leirskole
Kosne sauer og lam på Aarholt-tunet leirskole
Tarzan-løypa på Aarholt-tunet leirskole
En av broene i Tarzanløypa