Om Aarholt-tunet leirskole og bilder.

Beliggenhet

Aarholt-tunet ligger midt i Vestfold fylke, helt vest i Stokke kommune på grensa mot Andebu. Kupert landskap og flott bøkeskog. Litt avsides og bilfritt. Aarholt-tunet er en bondegård som har vært i Aarholt-familiens eie siden 1500-tallet. Ingen hus er så gamle, men flere gamle bygninger er tilflyttet tunet, blant annet hyttene (under).

Bryggerhus, låve, stabbur og hytter har de siste årene blitt restaurert og gjort i stand til å ta imot leirskoleklasser, bondegårdsferie-gjester om sommeren, og kurs - konferanser om vinteren. De fleste rom/hytter har 4-7 soveplasser og eget bad, (se bilder på undersiden om Boenheter på BONDEGÅRDSFERIE).

Bondegården med landbruk, dyr og foredling av råvarer.

En lærer ved å gjøre, også på en bondegård. Kan du lese dyrenes kropps-språk?

Vet du hva de spiser? Hvor lenge ruger ei høne? Hvorfor kommer alle kyllingene ut samme dagen, når høna legger ett egg hver dag og har brukt 12 dager på å legge 12 egg?

Vet du at ei ku får sin første kalv når hun er 2 år, og først da gir hun melk, - akkurat som en mor som har fått barn. Etter dette får hun en kalv i året for å være en god melkeku. Vet du at økologisk landbruk ikke bruker kunstgjødsel og heller ikke giftige sprøytemidler i matproduksjonen ? Vet du hvordan kornet males før det bakes ? Vet du hvordan trær felles og kløyves og hva du må ha av kunnskap og verneutstyr ?

Skogen med Villmarks-tunet og Bøketunet.

I Aarholt-tunets skog, 1 km. fra leirskolen, står det ti små gapahuker og en stor ”Mega-huk”. Alle har tett tak, gulv med liggeunderlag og vegger. Her er det mulig å sove en natt sammen med medfølgende lærer. Det er også en overbygget leirbålplass.

I Villmarkstunet er det mye å oppleve; dyrelukter og spor etter elg og rådyr, rev og grevling, bever, flaggermus, hare, ekorn og mye mer. Her har vi villmarksgøy, vi lærer sporløs ferdsel, fisker med enkelt utstyr og flåtepadler. Alle som er ved elva må ha på seg redningsvester, selv om elva er liten. Og noen ganger kan de som vil også få lære å skyte med luftgevær. Vi sitter rundt leirbålet, hører på fortellinger og griller pølser, eller steker småfisken vi har fått i elva.


Hovedaktiviteten er padling på flåter, vi lærer om oppdrift, og ikke minst lærer vi å samarbeide. Det er en stor utfordring å få flåtene til å bevege seg framover - men det går når en samarbeider. Som Pippi sier: "Dette har jeg ikke gjort før, så det vil jeg sikkert klare."

Vi har også bygget opp et nytt Villmarkstun; Bøketunet med Kråkeslott og Gapahuker bare 500 meter fra leirskolen. Der er det kjempekoselig å være og det er også mulig å overnatte der. Se bildet under.


Tidspunkt

Aarholt-tunet har leirskoleopphold fra mars til ut oktober.

Kapasitet, klassetrinn og lengde på opphold

Aarholt-tunet har kapasitet til å ta imot ca 50-75 elever hver uke. Vi anbefaler opphold våren i 6. klasse eller på høsten i 7.kl. Vi prøver å ha klasser /grupper fra samme trinn på samme tid.

Et leirskoleopphold på Aarholt-tunet varer i 4 døgn (netter), dvs. fra mandag formiddag til fredag formiddag, vi har også aktiviteter på kvelden. Prisen inkluderer overnatting, 4 måltider pr.døgn og det programmet som kommer i tillegg til leirskoleundervisningen.
Vi har også utviklet et konsept på "ute-ute-leirskole" i Megahuken i Villmarkstunet eller i Kråkeslottet i Bøketunet.
For "ute-ute-leirskole" er det egne priser som avtales ut fra hvor mange dere er, lengden på oppholdet, hvor mye mat dere har med selv og hvor mye program dere bestiller av oss.
Kortere opphold (klassetur) kan avtales, f.eks. ett eller to døgn i Bøke-/ Villmarkstunet. Da kalles det ikke leirskole, men klassetur. Pris avtales. Spør oss om info.

Henvendelse

Vertskapet; Svein Aarholt og Ingfrid Weydahl,
bor på stedet, og er derfor ”tilgjengelige døgnet rundt”.
Ingfrid er også pedagog og har jobbet i skolen før hun startet med leirskole på Aarholt-tunet.

Adr: AARHOLT-TUNET leirskole
Årholtveien 80, 3160 Stokke
Tel. 33 33 90 96

www.aarholt-tunet.no
e-post:leirskolen@aarholt-tunet.noTegning: Inga-Hilde Breivik, www.leirskolen.no
Aarholt-tunet leirskole, tegning: Inga-Hilde Breivik
flåte_padling_Villmarkstunet,_leirskole
Flåtepadling i Villmarkstunet
bokeknopp_leirskolen
Bøke-knopp i utvikling, Aarholt-tunet leirskole
sau_Aarholt-tunet, leirskolen
En av leirskolens kosne sauer
Klatreveggen på Aarholt-tunet leirskole
Klatreveggen på leirskolen har tre vanskelighetsgrader
ku-børsting, Aarholt-tunet leirskole
En dag er vi i kufjøset på nabogården
bålkos_villmarkstunet
Bålkos i Villmarkstunet
Burma_bru_Aarholt-tunet_leirskole
6 meter over bakken i Burma-brua
Tarzan-løypa på Aarholt-tunet leirskole
En av broene i Tarzanløypa
natt_over_tunet
Natt over leirskolen