Aarholt-tunet sine visjoner - utvikling av mennesker.

De fleste av oss har våre visjoner for livet. Hos Svein kom visjonen i 18-19 års alder: Legge til rette for UTVIKLING AV MENNESKER.
Og visjonen har modnet seg etterhvert som bygninger ble restaurert og fylt med mennesker, - på begynnelsen av 1990-tallet.
Akkurat slik som de flere hundre år gamle bygningene har ressurser og muligheter i seg til å bli noe mer enn de er.... slik kan det og bli med mennesker som fyller dem.
Mennesker har også ressurser og liv i seg som kan løftes fram.


Noen av de første som kom hit, var barn alene på bondegårdsferie i 1991. Og vi ble tent da vi så øynene deres når de erfarte og lærte noe nytt.

Etter hvert ble det flere grupper vi kunne ønske velkommen som gjester til Aarholt-tunet.

I et trygt, rusfritt miljø kan barn, ungdom, familier og voksne få være med på en kombinasjon av overnatting, matservering, aktiviteter, samarbeid, opplevelser og læring.

Utvikling av mennesker skjer både mentalt og fysisk - og gjerne i samhandling med hverandre, - i det livet som leves på gården med dyrene og med menneskene som bor og virker her.

Den enkelte får oppleve både egenmestring, samhandling og undring og ro på læringsarenaene både inne og ute.
Aarholt-tunet Gjestegård
Tegning av Aarholt-tunet Gjestegård: Inga-Hilde Breivik
Ingfrid og Svein på Aarholt-tunet
Ingfrid og Svein er eiere og drivere
innkjørselen_til_Aarholt-tunet
Innkjørselen til Aarholt-tunet
bokeknopp
Bøke-knopp i utvikling
baking_av_brød
Alle er med og baker deilig bakerovnsbrød
natt_over_tunet
Natt over tunet
bygg-aks
Bygg-aks
bordet_er_dekket
Bordet er dekket